Restauratie Kanunnik Pandhof

Klant :

Universiteit Utrecht

Techniek:

Jaar:

2005

In de Pandhof van de Domkerk, in Utrecht, staat een bronzen fontein met het beeld van de
schrijvende 14e-eeuwse domkanunnik Hugo Wstinc, gemaakt door de gebroeders Brom in 1906.
Vrijwel vanaf het begin ontbraken de pennenkoker en de pen. Deze zijn in 2005 door Willem
Noyons naar een foto bijgemaakt.
2005, brons