Reconstructie Minerva-beeld van B.C. Koekkoeks Belvedere

Klant :

B.C. Koekkoek-Huis, Kleef (Duitsland)

Techniek:

Jaar:

2012

Opdrachtgever: B.C. Koekkoek-Huis, Kleef (Duitsland)
In het midden van de 19de eeuw, liet de toen wereldberoemde landschapschilder Barend Cornelis
Koekkoek op het torendak van zijn atelierwoning in Kleef, de Belvedere (tegenwoordig het B.C.
Koekkoek-Huis), een drie meter hoog Minervabeeld plaatsen. In 1933 was dit houten beeld
grotendeels vergaan en werden de restanten naar beneden gehaald. Replique maakte een
reconstructie van het beeld dat op de 150ste geboortedag van de schilder terug op het dak is
geplaatst.
Van de brokstukken van het originele beeld werd in 1940 een gipsafdruk gemaakt door de Kleefse
beeldhouwer Matthäi. Dit model ging naar de bekende Duitse metaalfabriek WMF, die een
afgietsel zou maken in metaal. Vanwege de Tweede Wereldoorlog is daar echter niets meer van
terecht gekomen. In die periode ging tevens het grootste deel van het gipsen beeld verloren.
Alleen het bovenstuk van Minerva’s lichaam bleef bewaard en vormde de basis voor de

reconstructie van het totale beeld, gerealiseerd door Replique. Dit deel werd door ons in 3Dgescand
en vervolgens, op één tiende van de werkelijke grootte, in 3D geprint. Met behulp van de
schaarse en bovendien erg onduidelijke foto’s die er nog van het beeld waren, aangevuld met
onderzoek naar vergelijkbare beelden, met de hulp van Frits Scholten en Bieke van der
Mark verbonden aan het Rijksmuseum Amsterdam, heeft Willem Noyons het ontbrekende deel
van het beeld opnieuw vormgegeven. Na verschillende schaalmodellen is uiteindelijk opnieuw een
3D-scan vervaardigd die werd vertaald naar het beeld op ware grootte. Vervolgens is het beeld
gedetailleerd gereconstrueerd in een combinatie van schuim en gips, en tenslotte gelamineerd in
polyester. Voordat het drie meter hoge beeld op het torendak van het Koekkoek-Huis werd
geplaatst, is de zinken dakconstructie ook nog geheel door ons vernieuwd. Sinds de feestelijk
onthulling op de 150ste geboortedag van de schilder B.C. Koekkoek, staat het beeld weer op het
dak van zijn voormalige atelierwoning te prijken en heeft de stad Kleef zijn gezichtsbepalende
Minerva weer terug.
Het meet- en tekenwerk van de zinken dakconstructie is uitgevoerd door Bouwstudio
PelserHartman.