Trofee op Utrechtse Poort van Naarden

Klant :

Stichting Monumentenbezit

Techniek:

Reconstructie in was en uitvoering in brons

Jaar:

2019-2022

Er is nog maar een handvol “Naardenezen” die weten dat op de Utrechtse Poort, ontworpen door Jacobus van Lokhorst, sinds de bouw in 1877 een ornament heeft gestaan.

Dit ornament, ook wel ‘trofee van wapens’, is om onbekende reden in 1944/45 verdwenen. Het is te zien op oude prentbriefkaarten en tekeningen.
De Utrechtse Poort vormt de belangrijkste entree van de Vesting en de wens om daar “de kers op de taart” terug te laten keren, wordt dan ook door heel veel “Naardenezen” gedeeld.
De Gooische Tram reed tussen 1881 en 1939 van Amsterdam naar Laren door de poort.
Een groeiende groep mensen rond Joop Kruijswijk en Wim Kloosterman, geholpen door gemeenteraadslid Jelmer Kruyt van Goois Democratisch Platform, zet zich in voor hun mooie stad. Zij hebben het initiatief genomen dat ‘de trofee’ weer terugkomt samen met Monumentenbezit, de eigenaresse van de vestingwerken en het geld is bijeengebracht door particulieren.
Atelier Willem Noyons, is in 2019 gevraagd om de reconstructie van het ornament te maken. Na uitgebreid archiefonderzoek hebben wij de reconstructie van de afzonderlijke onderdelen in was gemodelleerd en samengebracht tot het complete ornament. Vervolgens zijn van alle elementen mallen gemaakt. Bij bronsgieterij Stijlaart zijn de verschillende onderdelen gegoten en samengevoegd en gepatineerd.
Op 9 oktober werd het ornament op de Utrechtse Poort onthuld.