In 1867 vierde mgr. Joannes Zwijsen (1794-1877) zijn zilveren bisschopsjubileum. Ter gelegenheid van dit feest ontving hij van de geestelijkheid van het aartsbisdom Utrecht een pra

Willem Noyons heeft van de gemeente Haarlemmermeer in 2018 de opdracht gekregen om de beeldengroep (1983) van de beeldhouwer Karel Gomes (1930-2016) te reconstrueren. Begin 2017 we