Poort Zwaansvliet

Klant :

Ir. Hans Völlmar

Techniek:

Mallen maken

Jaar:

2011

De al jaren gekoesterde wens van Ir. Hans Völlmar om de poort van Zwaansvliet bij het Beemster
Arboretum weer opnieuw op te trekken, nemen vorm aan. Aan de Nekkerweg werd onlangs een
nieuwe brug gebouwd. Nog steken de betonnen pijlers met de staken fel af tegen de
weelderigheid van het Landschapspark. Als afronding van het project zullen de beelden van de
allegorische figuren Lot en Voorzichtigheid op de poort worden geplaatst.
Replique maakte voor Aannemersbedrijf Tadema in het depot van het Rijksmuseum, mallen ten
behoeve van de reproductie in mortel.