Reliëfs en gevelbeelden voor Paviljoen Welgelegen

Klant :

Provincie Noord-Holland

Techniek:

Jaar:

In de voorgevel van Welgelegen bevonden zich ook vijf reliëfs die in ondiepe nissen waren
geplaatst en twee stenen beelden die vrij stonden tussen pilaren, alle het werk van de Zuid-
Nederlandse beeldhouwer Godecharle. Ook deze beelden en reliëfs verkeerden in slechte staat.
De reliëfs waren in de jaren ‘70 afgevormd van de originelen en gegoten in cementgebonden
materiaal. Dit materiaal was inmiddels gedeeltelijk opgelost. De mallen van de eerdere replica’s
zijn verloren gegaan. De stenen beelden, gemaakt van Avendersteen toonden talrijke
ondeskundige reparaties. Het was de wens van de opdrachtgever replica’s in kunststof te maken.
Tot onze verrassing werden onverwacht de originele reliëfs in een opslag teruggevonden. Drie
ervan verkeren in goede staat, zijn compleet en liggen in kisten, twee reliëfs uit de westgevel zijn
echter aangetast. Nadere bestudering leerde dat deze reliëfs niet van steen waren gemaakt, zoals
altijd is gedacht, maar van gips! Voor zover bekend zijn dit de enige reliëfs van gips in Nederland
die aan een buitengevel zijn toegepast en een verblijf in de buitenlucht van bijna tweehonderd jaar
hebben overleefd.

Zowel op de beelden als op de reliëfs zijn correcties en aanvullingen gemaakt in Chamotte-klei.
Van de twee reliëfs die zwaarder waren aangetast is eerst een tussenmal in gips gegoten waarop
de correcties zijn gemodelleerd. Dat geheel is vervolgens afgevormd in siliconen/polyester en
hierin zijn de replica’s gegoten en gelamineerd. Om een goede gietmassa of ‘gelcoat’ te
ontwikkelen hebben we aan de hand van proefstukken met verschillende vulstoffen de keuze
bepaald. De reliëfs zijn uit een stuk gemaakt, de beelden uit twee delen. De replica’s van de
beelden zijn licht en goed hanteerbaar. Door een speciale techniek kon een groot gedeelte van de
verweerde textuur en het patina van de beelden overgenomen worden in de kopieën. Deze ‘oude
uitstraling’ ontlokte, bij de oplevering, aan bezoekers de opmerking dat de beelden blijkbaar de
enige delen zijn van het gebouw die niet zijn gerestaureerd!